Životopis

Inga Mažana Jelavić, direktorica je tvrtke Scala d.o.o., članica Udruge konzultanata za ruralni razvoj.

Udruga ima za cilj promicati održivi ruralni razvoj, lobiranje prema relevantnim institucijama vezanim uz sektor ruralnog razvoja, informiranje dionika u istom sektoru, primjena najbolje konzultantske prakse prema klijentima te promicanje i širenje svijesti o vrijednostima konzultantskih znanja.

Udruga će poticati suradnju sa domaćim i međunarodnim konzultantima, organizirati edukacije konzultanata putem seminara, kongresa i radionica, izdavati časopise i biltene iz svojih djelatnosti i osmišljavati učinkovite modele konzultantskih usluga.

Scala d.o.o. od osnivanja posluje u djelatnosti knjigovodstveno-računovodstvenih usluga. S vremenom se asortiman usluga proširivao te Društvo danas pruža cjelovite usluge iz područja poslovnog savjetovanja, razvoja i upravljanja investicijskim projektima te procjene vrijednosti trgovačkih društava. Specijalizirana znanja, koja smo stekli kroz SAPARD i IPARD programe, odnose se na projekte za korištenje fondova EU.

Odabir motiviranih i stručnih zaposlenika, uz trajno educiranje te suradnja s vrhunskim stručnjacima iz raznih područja, omogućuju multidisciplinarni pristup svakom problemu i projektu. Zadovoljstvo partnera pruženom uslugom, njihova lojalnost i pružena preporuka primarne su vrijednosti prema kojima Scala d.o.o. vrednuje uspješnost svog poslovanja.

Scala d.o.o. nosilac je certifikata po normi HRN EN ISO 9001:2009.

Ulaganje u budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj objava na ovoj internet stranici isključiva je odgovornost Grada Splita.

Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda