TONČI GLAVINA

Životopis

Tonči Glavina, direktor Poduzetnički inkubator Klis d.o.o., Eklata d.o.o.

Suvlasnik je jednog od najvećih hrvatskih turoperatora za dječji i omladinski turizam i prvog specijaliziranog hostela za mlade Eklata te direktor Poduzetničkog inkubatora Klis d.o.o.

Ulaganje u budućnost

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

Sadržaj objava na ovoj internet stranici isključiva je odgovornost Grada Splita.

Izradu internetske stranice sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda